Gule Wamkulu (Malawi, Mozambique and Zambia)
Representative List - 2008

Gule Wamkulu
© UNESCO