N°00096
SML |  MED |  LRG |  BIG |  HUG |  Download
Philippines
Title EN: Uwang Ahadas, a Filipino Living Human Treasure teaching a girl to play the Gabbang
Title FR: Uwang Ahadas, trésor humain vivant philippin, enseignant à une jeune fille la pratique du gabbang
Title ES: Uwang Ahadas, un 'Tesoro Humano Vivo filipino' enseñando el gabbang a una chica joven