El arte tradicional de las marionetas de hilos en Sri Lanka (Sri Lanka)
Lista representativa - 2016

Traditional string puppet in Sri Lanka
© Folk Music Conservation Library, Sri Lanka, 2014