Les tours humaines (Espagne)
Liste représentative - 2010

Castells: human towers from Catalonia
© 2009 by Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya