Le dikopelo, musique traditionnelle des Bakgatla ba Kgafela… (Botswana)
Liste de sauvegarde urgente - 2017

Traditional folk music of Bakgatla ba kgafela
© S.O. Rampete/Bakgatla ba Kgafela, 2011